To Mujahid’s wife

A letter that a Mujahid wrote to his wife
จดหมายที่มุญาฮิดได้เขียนถึงภรรยาของเขา

Dedicated to my princess….
ถึง…เจ้าหญิงของฉัน

You never once complained when you knew that we would have nothing…
เธอไม่เคยโอดครวญใดๆในยามที่เธอรู้ว่าเราไม่มีอะไรเลย

You were content on having only what little that you needed.
เธอมีความพึงพอใจกับสภาพที่มีอยู่อันน้อยนิด

Where others would have left or moaned, you never once let out a sigh…
ถ้าเป็นคนอื่นคงทิ้งฉันไปหรือไม่ก็พร่ำโอดครวญ แต่เธอกลับไม่เคยเลยที่จะแสดงอาการใดๆออกมาให้เห็น

You understood that what was written was what we would eat.
เธอเข้าใจดีว่าริสกีได้ถูกกำหนดไว้แล้วและสิ่งนั้นแหละที่จะเป็นปัจจัยยังชีพของเรา

I never once complained about what was put in front of me…
สำหรับตัวฉันเองเองไม่เคยข้องใจในสิ่งที่เธอนำมาให้

As I know it was your hands that brought it to me
เพราะฉันรู้ดีว่า นั่นคือความพยายามที่เธอจะปรนนิบัติต่อฉัน

When I had nothing, I had you.
ในยามที่ฉันไม่มีอะไรอยู่เลยนั้น  …ฉันก็ยังมีเธออยู่เคียงข้าง

You put your trust in your Rabb and in turn you followed me.
เธอมีความศรัทธาต่อองค์ผู้อภิบาลและเธอก็ได้เชื่อฟังฉันด้วย

Never did I have to wonder about you as my secrets, my honor and my Deen were safe with you.
จึงไม่น่าแปลกใจอะไรเลยที่เธอสามารถปกป้อง ความลับต่างๆ เกียรติยศ และศาสนาของฉันไว้

We both know what hardships you faced just by being with me, but not a word did you speak.
เราต่างรู้ซึ้งถึงความยากลำบากที่เธอเองได้รับในขณะที่เธออยู่กับฉัน แต่เธอกลับไม่เคยเลยที่จะเอ่ยคำใดๆ ออกมาสักครั้งเดียว

You were strong and in turn made me strong.
เธอเป็นคนแข็งแกร่งและมีส่วนผลักดันให้ฉันต้องเข้มแข็งตามไปด้วย

Like a vanguard for this Ummah you concealed yourself.
เธอเปรียบเสมือนแนวหน้าของประชาชาตินี้ที่ปิดบังตัวเองเอาไว้

Where others would rush to please their desires, you were the essence of Taqwa.
ในขณะที่คนอื่นต่างมุ่งมั่นแสวงหาให้ได้มาซึ่งความสำราญใจของตน แต่เธอกลับต้องการเพียงแก่นแห่งความยำเกรงเท่านั้น

Life was easy with you and it came so naturally.
ชีวิตเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินเมื่ออยู่กับเธอและทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างที่มันควรจะเป็น

You were the extension of me and I would never need to finish my words as who knew me better than you?
เธอคือส่วนเติมเต็มของฉัน และฉันก็ไม่จำเป็นต้องเอื้อนเอ่ยคำพูดใดๆเลยว่า ใครเล่าจะรู้ใจฉันได้ดีไปกว่าเธอ

You knew your place which was by my side.
เธอรู้ดีที่จะอยู่เคียงข้างฉัน

It is the little things that make the person and you would easily have kept me going for a lifetime.
ดูเหมือนว่าเป็นแค่สิ่งเล็กน้อยที่ใครและตัวเธอสามารถทำได้อย่างง่ายดายในการดูแลฉันมาตลอดชั่วชีวิต

The way you would look at me with fire in your eyes showed me that I was the only one for you. You stole my heart and hide it away.
ใน แบบที่เธอมองฉันด้วยสายตาที่เป็นประกายนั้น มันแสดงให้ฉันรู้ว่าเธอมีฉันเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และเธอก็ได้ขโมยหัวใจของฉันไปและได้ซ่อนมันไว้ในที่แสนไกล

I loved your jealousy and I loved to tease you with thought of others just so I could know how dear I was to you.
ฉันชอบที่จะดูยามที่เธอแสดงอาการหึงหวงและชอบที่จะหยอกเธอเพื่อที่จะได้รู้ว่าฉันนั้นเป็นที่รักของเธอมากเพียงใด

What chance did shaytan have when you would ensure that fajr was the easiest of the salahs.
แล้วชัยฏอนล่ะจะมีโอกาสทำอะไรได้ ในเมื่อเธอทำให้การละหมาดฟาญัรนั้นเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุด

I loved that you would forsake me in an instant to fast a voluntary fast.
ฉันชอบที่เธอออกห่างจากฉันไปเพื่อการถือศิลอดสุนัต

I loved that the Haq was dearer to you than my life and those of our jewels.
ฉันดีใจที่รู้ว่า สัจจธรรม (อัลฮัก) กลายเป็นที่รักของเธอมากไปกว่าตัวของฉันและอัญมณีต่างๆที่เรามี

Watching you makes me laugh as I wonder if my heart will ever want another as I see you feed my child, as you lift her out of the bath, as you wipe her little nose and the face she pulls.

การ ที่ฉันเฝ้าดูเธอมันทำให้ฉันได้หัวเราะผ่อนคลายเหมือนกับที่ฉันเคยสงสัยว่า หัวใจของฉันยังต้องการสิ่งอื่นอีกไหม เมื่อเทียบกับการได้ดูเธอป้อนอาหารให้ลูก อาบน้ำให้ลูก และซับจมูกและใบหน้าของพวกเขา

You never find a diamond in the hands of another in the same way our diamond deserves to be carried in your hands.
เธอไม่อาจครอบครองเพชรในมือของผู้อื่นได้ฉันใด เธอก็สมควรที่จะเก็บรักษาเพชรของเธอไว้ในมือของเธอเองฉันนั้น

You could have it all my Love but who sells Paradise for an hour of passing pleasure? Not us.
เธออาจได้รับความรักของฉันไปทั้งหมด หากแต่เราคือผู้ที่ไม่ต้องการเอาความสำราญอันเล็กน้อยไปแลกกับสวนสวรรค์อันยิ่งใหญ่

In you Umm….. the loyalties of my babies are.
ในตัวเธอ…เป็นที่สำหรับลูกๆ ที่รักยิ่งของเรา

They will love what we love, they will love Allah the Most Glorified, Most High.
พวกเขาจะรักในสิ่งที่เรารัก พวกเขาจะรักอัลลอฮฺผู้ทรงได้รับการสรรเสริญและผู้ทรงสูงส่งยิ่ง

They will love those who they have never met but will long to meet. They will love them better than us.
พวกเขาจะรักผู้ที่เขาไม่เคยพานพบมาก่อนแต่จะได้พบต่อไปในระยะยาว ซึ่งพวกเขาจะรักได้ดีกว่าเราสองคน

They will love the Prophets and the best of Companions, they will live to honor one statement.
พวกเขาจะรักท่านรอซุลุลลอฮฺและบรรดาศอฮาบะฮฺ และที่นั่นพวกเขาจะได้อยู่ร่วมกับบรรดาผู้มีเกียรติ

La ilaha illalalah
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ

Others will fall under the weight of it but not them. Their hearts will beat it, their words testify to it and their bands carry it.
คนอื่นๆอาจจะตกร่วงลงไปเป็นไปตามน้ำหนักของมันไปแต่จะไม่ใช่พวกเขา หัวใจของพวกเขายังเต้นอยู่ คำพูดของเขาจะให้การยืนยันในสิ่งที่เขาได้เพียรพยายามไว้

Don’t think I left you.
ที่รัก..โปรดอย่าคิดว่าฉันจะทอดทิ้งเธอไปเลยนะ

Don’t think that in this world anything is dearer to me than the minute that I walk home knowing what waits for me behind closed doors.
โปรด อย่าคิดว่าสิ่งใดๆในโลกนี้จะเป็นที่รักยิ่งต่อฉันไปกว่าการเดินกลับไปยัง บ้าน เพื่อที่จะได้รู้ว่า มีอะไรที่กำลังรอคอยฉันอยู่ภายในประตูที่ปิดอยู่บานนั้น

I went to find a better place for us. I went to fulfill the best of deals.
ฉันได้ไปหาสถานที่ที่ดีกว่าให้กับเรา ฉันได้ทำให้มันบรรลุผลอย่างดีที่สุดแล้ว

I saw it written that if you give your life, eternity would be ours.
ฉันได้เห็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ว่า ถ้าเราสละชีวิตในดุนยา แล้วอาคิเราะฮฺจะเป็นของเราตลอดไป

I saw it written somewhere that this was all a test and I have no doubt that the One who promises us and Whose word is the truth must love me very much as He gave me you and you were the hardest thing to give up.
ฉันได้เห็นว่ามีการบันทึกไว้ ณ ที่หนึ่ง ถึงการทดสอบทั้งหมด และไม่เป็นการสงสัยใดๆที่ผู้ทรงเป็นหนึ่งได้สัญญากับเราไว้ และคำพูดของพระองค์ล้วนเป็นสัจธรรมที่รักยิ่งของฉันมากเท่าที่พระองค์ได้ให้เธอแก่ฉัน และเธอกลายเป็นสิ่งที่หนักที่สุดที่จะทำให้ฉันถอดใจ

They say the mind cannot comprehend what awaits us, that sadness will be forgotten, and they say that the eye has yet to see and the ear has yet to hear the beauties that await us in our new home.
พวกเขาพูดว่าจิตวิญญาณไม่สามารถยับยั้งสิ่งที่รอคอยเราอยู่ได้ ดังนั้นจงลืมความเศร้านั้นลง และพวกเขาพูดว่า มีสิ่งที่ดวงตายังไม่เคยเห็น และหูก็ยังไม่เคยได้ยินรอคอยอยู่ ในบ้านหลังใหม่ที่คอยเราอยู่

They say rivers of honey my love, they say rivers of milk and wine.
พวกเขาบอกว่า ณ ที่แห่งนั้นจะมีมีธารน้ำผึ้ง ธารน้ำนมและธารของไวน์อยู่

They say pearls and gold thrones, they say musk and cool breezes.
พวกเขาพูดกันว่า ณ ดินแดนนั้นมีไข่มุก ที่นั่งทองคำ กลิ่นหอมจากชะมดเชียง และสายลมที่พัดมาอย่างแผ่วเบา

Is it not fitting that I go to see this land after to take you and our children?
และมันก็จะไม่มีสิ่งใดที่ติดตัวที่ฉันไปในดินแดนแห่งนี้ หลังจากที่จากเธอและลูกๆของเราไป

I fear that the gates of opportunity will close behind me my love.
ฉันเกรงว่าประตูแห่งโอกาสจะถูกปิดลง ที่รักของฉัน

I fear others will hear what I hear and rush there and I will have nothing to offer to you. I know you will send our sons to look for their father.
ฉันเกรงว่าผู้อื่นจะได้ยินในสิ่งที่ฉันได้ยินและพวกเขาจะกรูกันไปที่นั่น ทำให้ฉันไม่มีอะไรที่จะเสนอให้อะไรให้เธอได้อีก
และฉันก็รู้ดีว่าเธอกำลังจะส่งบุตรชายของเราเพื่อมาพบพ่อของเขา

Tell them that they will find me in every battle, in every fight where the black flag is flown.
จงบอกพวกเขาไปเถิดว่า พวกเขาจะได้พบฉันในทุกๆ สมรภูมิรบที่มีธงสีดำสะบัดพลิ้วไหว

Tell them that the pain will be a pinch and then they will see what I see, they will see the beautiful birds that come to meet them.
จงบอกพวกเขาไปเถิดว่า ความเจ็บปวดจะถูกทำให้หมดไป และพวกเขาจะได้เห็นในสิ่งที่ฉันเห็น พวกเขาจะได้เห็นความสวยงามของฝูงนกที่จะบินมาหาพวกเขา

Tell them the angels will call them by the best of names and most of all that Allah the One, the Eternal will be pleased with them.
จงบอกพวกเขาไปว่าบรรดามาลาอิกะฮฺจะเรียกชื่อที่ดีที่สุดของพวกเขา เอกองค์อัลลอฮฺและบรรดามาลาอิกะฮฺจะมีความปลื้มปิติยินดีกับพวกเขา

I told you once that only two things will have me… you and death.
ฉันเคยบอกเธอมาแล้วครั้งหนึ่งว่า แค่เพียงสองสิ่งเท่านั้นที่เป็นเจ้าของตัวฉันคือ เธอและความตาย

My life was with you but now I must marry again. I must marry what was promised to me the moment I was born. I must marry my fate and in turn I must marry death.

ชีวิตของฉันอยู่กับเธอ และตอนนี้ฉันจะต้องจับคู่อีกครั้ง ฉันจะต้องอยู่กับสิ่งที่ฉันได้สัญญาไว้ในตอนที่ฉันเกิดมาเมื่อครู่นี้ ฉันจะต้องอยู่กับชะตากรรม และสุดท้ายฉันก็ต้องอยู่กับความตาย

After death will come reckoning and if I stand with the best of creation, with the permission of Allah Lord of the heavens and the earth I will beg for you.
ชีวิตหลังความตายจะถูกคิดบัญชี และถ้าหากฉันสามารถยืนหยัดที่จะเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดได้ และ ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกแล้ว ฉันจะวิงวอนขอให้เธอ

None was worthy enough to stand next to me in this life so why is it that I should desire another in the next?
เนื่องจากว่าไม่มีสิ่งใดที่มีค่าเพียงพอในโลกใบนี้ที่จะคู่ควรกับชีวิตฉัน ดังนั้นฉันมีเหตุผลว่าทำไมฉันจึงต้องมีความปราถนาที่จะไปอยู่อีกที่หนึ่งใน โลกหน้านั่นเอง

————–

ขอขอบคุณ Silvia Irfan แห่งบอร์ดอิกเราะฮฺที่หลวมตัวช่วยแปลให้ และผมนำมาปรับแต่งอีกเล็กน้อย

7 คิดบน “To Mujahid’s wife

  1. ไอ้อีโมทิค่อน ตรงมุมบนขวา ของเม้นชั้นอันบน มันไม่เข้ากะอารมณ์เม้นชั้นเรยย…

    ….กะลังซึ้งนะจ๊า….

    …”After death will come reckoning and if I stand with the best of creation, with the permission of Allah Lord of the heavens and the earth I will beg for you.”

    ….long last couple, Dunya and hereafter!…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s